หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 27 งาน

1. Supervisor Production (สาขาเชียงใหม่)

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 8 ม.ค. 2554
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เชียงใหม่

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ค่าแรง

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

งานบันทึกเวลาทำงาน
- ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้างานของพนักงาน
- ตรวจสอบข้อมูล
- ประสานงานเรื่องเอกสาร
วันที่ 8 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000-15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่สรรหา

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

รับผิดชอบการติดต่อสื่อโฆษณา เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการดำเนินการคัดเ วันที่ 8 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 10,000-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Supervisor Production

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ควบคุม, ตรวจสอบ, ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง, จ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เชียงใหม่

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทัน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้าหน่วยผลิต(สาขาเชียงใหม่)

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เชียงใหม่

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่บุคคล(สาขาเชียงใหม่)

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เชียงใหม่

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

รับผิดชอบการควบคุมตรวจสอบงานด้านจัดซื้อจัดหา คัดเลือกสินค้า (วัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , อะไหล่ , อุปกรณ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ควบคุมงานออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ทั้งสินค้าใหม่ และสินค้าปัจจุบันที่ผลิตอยู่แล้ว วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ให้บริการสอบถามข้อมูล ,รับเรื่องร้องเรียน ,ข้อเสนอแนะต่างๆด้านสินค้าและบริการของบริษัทฯ และประสานงาน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ศึกษาข้อมูลเครื่องจักร ออกแบบการบำรุงรักษา จัดทำ Checklist การบำรุงรักษา ฝึกอบรมช่าง ติดตามผล และปรั วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้จัดการแผนกระบบมาตรฐาน

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

รับผิดชอบในการทำแผนงานด้านระบบมาตรฐานประจำปี ดูแลให้ปฎิบัติตามข้อกำหนด ISO ประสานงานกับทุกหน่วยงานเพ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้จัดการแผนกขาย

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

กำหนดเป้าหมายและติดตามสถานการณ์ขายพร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในกลุ่มลูกค้าทั่วไป พร้อมทั้งเปิดตลาดใหม่และด วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ผู้จัดการแผนกจัดสินค้า

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

- งานรับ - จ่ายสินค้า
- การส่งมอบสินค้า
- งานทั่วไป เช่นดูและระบบคุณภาพต่างๆ
- บริหารจัดการบุคลาก
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 - 28,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ(ลาดกระบัง)***ด่วน***

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เจ้าหน้าที่ผลิต/หัวหน้างานผลิต/พนักงานQC(สาขาเชียงใหม่)

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่ขาย(สาขาเชียงใหม่)

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

รายละเอียดงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายบุคคล สาขาเชียงใหม่ โทร.053-387-128-9 ต่อ 11,15 วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(สาขาเชียงใหม่)

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เชียงใหม่

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. หัวหน้างานผลิต(สาขาเชียงใหม่)

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เชียงใหม่

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

- วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี